• Schmitt + Sohn slaví 160 let.

Série rozhovorů s odborníky společnosti S+ u příležitosti naší 160leté existence.

Výročí chceme využít jako vhodnou příležitost k tomu, abychom vám představili události a perspektivy nejen naší firmy, ale celého odvětví. Za tím účelem jsme zpovídali přední osobnosti společnosti S+ a ptali se jich na aktuální situaci.
V pátém vydání hovoříme s jednatelem společnosti S+ Rolandem von Hinüberem o výzvách pro společnost S+ vzhledem k demografickým proměnám a vývoji urbanizace.

S+: „Jak hodnotíte vývoj a výzvy trvale dynamické demografické proměny a s tím spojené urbanizace?“

Roland von Hinüber: „Demografická proměna v Německu a v celé Evropě je nepřehlédnutelná a citelná. Průměrná naděje dožití se jen od začátku 60. let 20. století zvýšila u mužů a u žen o více než deset let. Věkový medián se v Německu za posledních 20 let zvýšil o 5 let a v roce 2020 činil 47 let. Prognózy proto vychází z růstu o další 3 až 4 roky během dalších 30 let.
Současně se zvyšující se industrializací, hospodářským růstem a blahobytem dosáhla urbanizace svého vrcholu – město jako atraktivní životní prostor. V roce 2020 byla míra urbanizace v Německu cca 75 %, a blížila se tak maximu, které věda předpovídala, i když existují silné regionální rozdíly.

S+: „Jaké celospolečenské potřeby tím vznikají a jak na ně společnost S+ reaguje?“

Roland von Hinüber: Chytré a hospodárné výtahové systémy pro vertikální přístup do budovy podporují lidi v jejich životních situacích. Stárnoucí populace, ale také obyvatelé městského životního prostoru obecně, budou tyto dopravní možnosti vyžadovat jako samozřejmost více než kdy jindy. Omezené prostory k výstavbě podporují vertikální přístup. Maximální možná obytná a produktivní plocha na metr čtvereční stavebního pozemku a z toho vyplývající potřeba přizpůsobit stávající budovy a infrastrukturu aktuálně dostupné technologii přístupu do budovy jsou jen dva aspekty.
Ruku v ruce s tím se zvyšuje požadavek dostupnosti této technologie v každém okamžiku. Už dnes jsme poskytovatelem služeb s nejvyššími nároky na kvalitu a dostupnost našich produktů. Navzdory všem možnostem, které s sebou digitalizace našeho odvětví přináší, bude i v budoucnosti klíčem k úspěchu osobní, kompetentní partner na místě, která právě tyto služby poskytuje na špičkové úrovni.“

S+: „Vážený pane von Hinübere, děkujeme za tato fundovaná vysvětlení.“