Výtahový dozorce a servis dozorce výtahu

Rozsah odpovědnosti dozorce výtahu

Povinnosti a úkoly dozorce/dozorkyně výtahu

V nařízení o výtahových zařízeních (německé nařízení o výtazích - AufzV) § 20 se uvádí povinnosti a úkoly výtahového dozorce:

(1) Každý, kdo provozuje výtahové zařízení, které smí převážet osoby, má objednat a zaškolit minimálně jednoho výtahového dozorce,

  1. Dohlížet na zařízení,
  2. určeným osobám oznamovat nedostatky, které se objeví na zařízení,
  3. zabránit dalšímu používání zařízení, pokud jeho nedostatky ohrožují zaměstnance nebo třetí osoby,
  4. zasáhnout, pokud jsou v důsledku poruchy provozu v kabině uvězněny osoby.

Musí dbát na to, aby byl dozorce výtahu kdykoliv k dispozici a snadno dosažitelný, jakmile je zařízení připraveno k používání.

(2) Jako výtahový dozorce může být zaměstnána osoba, která dosáhla věku 18 let a která při zkoušce před odborníkem prokázala odborné znalosti potřebné pro splnění svých úkolů. Osvědčení o zkouškách musí být uschováno na místě provozu zařízení.

(3) Dozorčí orgán může nařídit, že výtahový dozorce, který nemá požadovanou kvalifikaci nebo opakovaně porušuje ustanovení tohoto nařízení nebo se jinak jeví jako nespolehlivý, nesmí být nadále zaměstnán jako výtahový dozorce.

Servis dozorce výtahu

Ve smlouvě o poskytování služeb dozorce výtahu se na výrobce výtahu přenášejí zákonné povinnosti provozovatele, jako jsou např. pravidelné kontroly, případné vyprošťování osob školeným personálem apod., pokud na místě není vždy k dispozici školený domovník.

Monitorování výtahů se provádí pomocí elektronických přídavných zařízení, která přenášejí údaje do řídicího centra. Pokud se zjistí systémová chyba nebo porucha, řídicí centrum pošle k výtahovému zařízení k odstranění závad údržbáře.

Servis dozorce výtahu je předmětem dohody mezi provozovatelem a výrobcem výtahu.

zpět k přehledu